Klub Świadomego Rodzica – o pierwszych warsztatach
Klub Świadomego Rodzica – o pierwszych warsztatach

Klub Świadomego Rodzica – o pierwszych warsztatach

Rodzicielstwo bliskości i porozumienie bez przemocy to dwa pokrewne nurty, które zdobywają sobie również w Polsce coraz większą popularność. Osoby, które podzielają te przekonania, twierdzą, że niektóre tradycyjne metody wychowawcze można poddać analizie i zmienić – dla dobra całych rodzin. Jeśli lepiej zrozumiemy swoje dzieci, ale także nasze własne emocje; jeśli opanujemy pewne umiejętności, to nasze relacje z maluchami zmienią się na korzyść nas wszystkich.

Stowarzyszenie Klanza Rzeszów w ramach projektu „Klanzowy Klub Świadomego Rodzica” zaprosiło grupę rodzin do poszerzenia swojej wiedzy z tego obszaru oraz zwiększenia i praktycznego przećwiczenia swoich umiejętności.

Po raz pierwszy uczestnicy projektu spotkali się w długi weekend majowy w bieszczadzkiej miejscowości Bystre. Przyjechało ok. 50 osób – rodziców i dzieci. Podczas, gdy dorośli uczestniczyli w warsztatach, młodzież bawiła się pod opieką animatorek, a także ze sobą nawzajem – na małym placu zabaw albo korytarzach ośrodka. Nie roznosiły przy tym otoczenia na strzępy, stanowiąc żywy dowód, że rodzicielstwo bliskości, oparte o zrozumienie i poszanowanie potrzeb dzieci, nie jest tym samym , co rozpieszczanie i pozwalanie na wszystko.

A czym jest? To też próbowano doprecyzować w trakcie warsztatów prowadzonych przez Agnieszkę Stein. Pani Stein, matka, psycholożka, autorka kilku książek, jest jedną z czołowych propagatorek tego nurtu w Polsce. Wskazywano, czym rodzicielstwo bliskości nie jest – np. wychowaniem bezstresowym albo magicznym sposobem na cudowne dzieci.

Uczestnicy uczyli się też właściwie odczytywać emocje dzieci, lepiej rozumieć, co maluchy chcą nam przekazać, kiedy się np. złoszczą, ale też kiedy milkną i się wycofują – bo to niekoniecznie znaczy, że są już „grzeczne” i jest im dobrze. Rozmawiano o tym, jak dzieci słuchać i jak dawać im wsparcie bez ubezwłasnowolniania ich. Wszystkie warsztaty, choć intensywne i pełne treści, były jednak tylko wprowadzeniem.

Kolejne rodziny wezmą udział w bardziej szczegółowych warsztatach poświęconych takim tematom, jak wychowywanie bez nagród i kar albo porozumienie bez przemocy (co można w uproszczeniu rozumieć jako komunikowanie się bez wymuszania).

Projekt potrwa do jesieni, a więcej informacji o nim można znaleźć na stronie stowarzyszenia Klanza Rzeszów.

About The Author

Psycholog poznawczy i edukacyjny. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczególnie zainteresowany procesami przetwarzania informacji przez człowieka. Prywatnie fan podróży oraz odkrywania nowych rzeczy w muzyce i literaturze.

Related posts

Leave a Reply