Miłociński Klub Rodzinny
Miłociński Klub Rodzinny

Miłociński Klub Rodzinny

Projekt „Kultura jest dla ludzi” realizowany jest przez Rzeszowski Dom Kultury. To jeden z beneficjentów programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016”.

Głównym celem zadania było zainicjowanie aktywności i współpracy środowisk kulturotwórczych oraz dostosowanie oferty wybranych placówek Rzeszowskiego Domu Kultury do realnych potrzeb mieszkańców.

To właśnie dzięki temu projektowi mieszkańcy osiedla Miłocin stworzyli Miłociński Klub Rodzinny, miejsce, w którym będą się mogli spotykać rodzice z dziećmi zamieszkujący os.Miłocin i okolice.

grafika-kultura-jest-dla-ludzi

Celem wnioskodawców jest zmotywowanie rodzin, a w szczególności matek z dziećmi do spotykania się, wymieniania doświadczeniami, ale także udzielenie im wsparcia w działaniach społecznych. Zorganizowanie serii warsztatów pozwoli uczestnikom poznać się, zacieśnić więzi i zdobyć know-how jak rozwijać w przyszłości taki klub.

Głównym adresatem planowanych działań są rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zamieszkujące os.Miłocin i okolice.

Autorzy projektu wiedzą, również z własnego doświadczenia, że pojawienie się w rodzinie dzieci utrudnia aktywne spędzanie wolnego czasu, szczególnie poza domem. Świat rodziców, mówiąc metaforycznie, kurczy się i to w czasie, gdy powinien się poszerzać. W interesie dzieci, ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego oraz nabywania kapitału kulturowego, który w przyszłości zaprocentuje, istotne jest, aby spotykały się z szeroką gamą bodźców i źródeł wiedzy.

Warsztaty "Pierwsza pomoc dzieciom" - zdjęcie
Warsztaty „Pierwsza pomoc dzieciom” 05.10.2016

Również dla samych rodziców istotne jest, aby nie zostawali wykluczeni z życia społecznego i kulturalnego. Chodzi nie tylko o własną satysfakcję czy samopoczucie, ale też o potrzeby takie, jak rozwój przez całe życie, nabywanie nowych kompetencji czy powrót na rynek pracy (zwłaszcza w przypadku młodych matek).

Badania GUS (program „Budżety czasu”, 2014) wskazują, że najczęstszym sposobem wspólnego spędzania przez rodziny wolnego czasu jest oglądanie telewizji, co jest zajęciem wykonywaniem nie tyle razem, co obok siebie. Brak tu interakcji i można mieć też poważne wątpliwości co do potencjału rozwojowego większości oglądanych programów. Zarazem te same badania pokazują, że siedzenie przed telewizorem jest aktywnością, którą respondenci najchętniej by ograniczyli.

Tym, na co najchętniej poświęciliby więcej czasu, są wyjścia poza dom.
„Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców osiedli Budziwój, Kotuli i Miłocin” wskazuje, że mieszkanki tego ostatniego lubią wychodzić na spacery z dziećmi, cenią sobie ładny park i otoczenie tej filii Rzeszowskiego Domu Kultury, ale zarazem brakuje im miejsca, w którym mogłyby wspólnie zasiąść przy kawie i interesująco spędzać czas, także z dziećmi.

coffee-527914_1280

 

Projekt Miłocińskiego Klubu Rodzinnego odpowiada na te potrzeby. Jego skutkiem ma być dostarczenie młodym rodzinom, w szczególności matkom, możliwości i pretekstów, by wychodziły z domu i spędzały czas z korzyścią dla siebie i swoich dzieci.

mother-and-son-864142_1280

Podczas serii 4 warsztatów poruszane będą różne tematy związane ze wspólnym spędzaniem czasu przez rodziców i dzieci. Szczególna uwaga zostanie położona na motywowanie rodziców do wspólnego, aktywnego spędzania czasu z dziećmi, do bliższych i dalszych podróży i poznawania świata:

1. Pierwsza pomoc dzieciom – interaktywne warsztaty prowadzone przez ratownika medycznego – termin 05.10.2016

2. Warsztaty „Rodzinne podróżowanie” oraz spotkanie z podróżującą rodziną, która samodzielnie organizuje dalekie wyjazdy ze swoimi małymi dziećmi – termin 12.10.2016

3. „Słuchaj, a będziesz wysłuchanym”. Spotkanie z psychologiem, który wskaże podstawowe czynniki niezbędne dla prawidłowego rozwoju komunikacyjnego i poznawczego dziecka – termin 9.11.2016

4. „Zdrowe dziecko zdrowo je” – warsztaty żywieniowe z certyfikowanym dietetykiem – termin 26.10.2016

Do klubu zapraszamy wszystkie rodziny, lecz liczba osób biorących udział w warsztatach jest ograniczona. Kolejność zgłoszeń jest decydująca. W przypadku dużego zainteresowania warsztatami zostaną one powtórzone, a uczestnicy wyłonieni w drodze losowania.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie maila na adres biuro@gdziecko.pl.

W tytule maila prosimy wpisać „Miłociński Klub Rodzinny”
W treści:
1. imiona i nazwiska zgłaszanych osób oraz wiek dzieci,
2. nazwę warsztatów, w których chcą uczestniczyć,
3. numer telefonu do kontaktu

Terminy warsztatów opublikowane zostaną dodatkowo na Facebooku oraz w kalendarium wydarzeń.

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Skip to content