Inicjatywy społeczne w ramach projektu „Dziewczyny budują”
Inicjatywy społeczne w ramach projektu „Dziewczyny budują”

Inicjatywy społeczne w ramach projektu „Dziewczyny budują”

Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin wspólnie z norweskim partnerem Norsensus Mediaforum zrealizowało projekt „Dziewczyny budują”.  Skierowany był on do dziewcząt w wieku 12 – 16 lat z województwa podkarpackiego, jak również do edukatorek/edukatorów. Dla osób zawodowo pracujących z młodzieżą przygotowano warsztaty, dzięki którym nabyły wiedzę i umiejętności jak wspierać młodych ludzi w przezwyciężaniu trudów i sytuacji stresujących z jakimi mierzą się w środowisku szkolnym, rodzinnym itd. Podsumowaniem projektu było przygotowanie inicjatyw społecznych.

W ramach projektu edukatorki przeprowadziły cztery inicjatywy społeczne:

Warsztaty „Mowa nienawiści w Internecie”
„Mowa nienawiści w Internecie” to warsztaty edukacyjne skierowane do uczennic i uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cieszanowie. Edukatorki opracowały scenariusz inicjatywy na przykładzie dyskryminacji osób pomagającym Ukraińcom w obliczu wojny. Zajęcia z młodzieżą odbyły się w Bibliotece Publicznej w Cieszanowie. Podczas spotkania uczestnicy i uczestniczki dowiedzieli się o tym, czym jest równe traktowanie, jak rozpoznać dyskryminację i jak na nią reagować, a w szczególności czym jest mowa nienawiści w Internecie i jak ją rozpoznać.

Zajęcia edukacyjne „Jak cię widzą, tak cię piszą?”
Jak cię widzą, tak cię piszą?” to inicjatywa społeczna przeprowadzona w formie zajęć edukacyjnych dla młodzieży z Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Jej celem było zapoznanie młodych osób z takimi pojęciami jak: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja i mowa nienawiści.
Podczas zajęć młodzież oprócz wstępu teoretycznego w postaci prezentacji multimedialnej i wykładu przeprowadzonego przez edukatorki, miała możliwość sprawdzić czy tzw. „pierwsze wrażenie” rzeczywiście jest dobrym doradcą w poznaniu drugiej osoby.

Warsztaty „Różni, a jednak tacy sami”
„Różni, a jednak tacy sami” to inicjatywa społeczna przeprowadzona w formie warsztatów antydyskryminacyjnych w trzech podkarpackich miejscowościach w Rzeszowie, Dębicy i Dynowie. Została skierowana do uczennic i uczniów szkół średnich. Łącznie wzięło w nich udział 63 osoby.
Jej celem było uświadomienie uczestniczkom i uczestnikom sytuacji dyskryminujących które mogę ich dotknąć, jak również aby dzięki tym warsztatom potrafili docenić różnorodność osób z jakimi się spotykają oraz dostrzec negatywny wpływ uprzedzeń nie tylko na życie osoby dyskryminowanej ale i jej otoczenia.

Spotkanie „łączy nas kobiecość”
Z powodu sytuacji w Ukrainie wiele kobiet uciekając przed wojną przyjechało do Polski, zostawiając swoje domy i bliskich. Z kolei u kobiet z Polski sytuacja ta wywołała niepokój i zachwiała ich poczucie bezpieczeństwa. Z myślą o nich grupa edukatorek przygotowała inicjatywę społeczną pt. „Łączy nas kobiecość”

Celem inicjatywy było:

  • stworzenie przestrzeni do dyskusji dla kobiet z Polski i Ukrainy by rozmawiać o tym co je łączy,
  • rozmowa o przejawach dyskryminacji wobec kobiet i jak jej nie ulegać
  • dzielenie się i lepsze zrozumienie swoich kobiecych problemów i blokad z jakimi się zmagają kobiety

Ważną częścią spotkania był temat dyskryminacji, który dotyka kobiety niezależnie od narodowości, koloru skóry itd.. Uświadomienie uczestniczkom, że jako kobiety mają takie same prawa, takie same codzienne potrzeby i marzenia. Uczestniczki dzięki wykorzystaniu angażujących ćwiczeń warsztatowych miały możliwość  wzajemnego poznania się, odkryły co je łączy i w czym są do siebie podobne.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Skip to content