Konkurs „Zdrowa śniadaniówka”
Konkurs „Zdrowa śniadaniówka”

Konkurs „Zdrowa śniadaniówka”

Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin zaprasza do udziału w ośmiu konkursach przygotowanych w ramach projektu Kultura w sieci, dla dzieci od dzieci. Projekt trwa od 31 sierpnia do 26 października 2020 roku i dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

Konkursy skierowane są do dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia i organizowane są na profilu facebookowym Gdziecko.pl.


VIII Konkurs „Zdrowa śniadaniówka”


Celem konkursu jest zainspirowanie rodziców i opiekunów dzieci do przygotowania zdrowego i smacznego drugiego śniadania do szkoły.

ZADANIE KONKURSOWE polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia śniadaniówki szkolnej, zawierającej zdrowe i smaczne przekąski na drugie śniadanie.

UCZESTNIK: osoba fizyczna, która:

 • posiada swój profil osobisty na portalu Facebook.com;
 • polubił Fanpage Gdziecko.pl;
 • akceptuje regulamin niniejszego konkursu (dostępny poniżej).

ZGŁOSZENIA przyjmowane są w formie komentarzy na profilu facebookowym Gdziecko.pl, pod adresem: www.facebook.com/gdziecko.

TERMINY KONKURSU: zgłoszenia przyjmowane są od 19 października do 25 października 2020 r. do godziny 23:59, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 października 2020 r. o godzinie 16:00.

NAGRODAMI w konkursie są trzy duże zestawy prezentowe, których zawartość szczegółowo wymieniona jest w regulaminie konkursu, dostępnym poniżej.

WYBORU NAGRODZONYCH PRAC dokona komisja, składająca się z pracowników podkarpackich instytucji kultury (Partnerów projektu). Komisja oceniać będzie kreatywność i oryginalność zdjęcia.

OGŁOSZENIE LISTY ZWYCIĘZCÓW nastąpi w dniu 21 września 2020 r. o godzinie 16.00 na profilu facebookowym Gdziecko.pl, pod adresem: www.facebook.com/gdziecko.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 • Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest poniżej;
 • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod regulaminem;
 • Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Regulamin VIII konkursu Kultura w sieci, dla dzieci od dzieci
pod tytułem „Zdrowa śniadaniówka”

§1
Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin, z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3 Maja 9, NIP: 5170371732, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Organizator jest administratorem fanpage’a Gdziecko.pl na portalu facebook.com, na którym opublikowano post konkursowy.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator, Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Rzeszów-stolica innowacji.
4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony, ani administrowany przez firmę Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
5. Konkurs jest elementem Programu „Kultura w sieci, dla dzieci od dzieci”, dofinansowanego ze środków Narodowe go Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

§2
Słownik pojęć

1. Post konkursowy – post, w którym znajduje się pytanie konkursowe, przypięty na czas trwania konkursu na górze Fanpage’a.
2. Fanpage – strona Gdziecko.pl na portalu Facebook, link: https://www.facebook.com/gdziecko.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada swój profil osobisty na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage Gdziecko.pl. Profile fikcyjne będą automatycznie pomijane podczas rozstrzygnięcia konkursu.
4. Partnerzy projektu – Województwo Podkarpackie, Rzeszów – stolica innowacji, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Dobranocek W Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Urząd Miasta Jarosławia, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno.

§3
Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpocznie się w dniu 19 października 2020 r. o godz. 8:00 (w momencie opublikowania posta konkursowego) i będzie trwać do 25 października 2020 r., do godz. 23:59, a rozstrzygnięcie nastąpi 26 października 2020 r.
3. Celem Konkursu jest zainspirowanie rodziców i opiekunów dzieci do przygotowania zdrowego i smacznego drugiego śniadania do szkoły.
4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

§ 4
Przebieg Konkursu

1. Konkurs odbędzie się na profilu portalu Gdziecko.pl na Facebooku: https://www.facebook.com/gdziecko.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu posiadać będą konto osobiste na Facebooku.
3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w komentarzach do postu konkursowego opublikowanego przez Organizatora na osi czasu profilu Gdzecko.pl – https://www.facebook.com/gdziecko./.
4. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia śniadaniówki szkolnej, zawierającej zdrowe i smaczne przekąski na drugie śniadanie.

5. Kryterium oceny zadania konkursowego: kreatywność i oryginalność fotografii.
6. Konkurs jest moderowany. Wszystkie komentarze, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez organizatora i których treść nie będzie związana z tematem konkursu, zostaną usunięte przez moderatorów.

§ 5
Nagrody i ich przekazanie

1. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody za każde z miejsc:

 • nagroda za zajęcie pierwszego miejsca:
  – Monopoly – Edycja Rzeszów gra planszowa [oficjalny produkt HASBRO Gaming];
  – Opowieści o dawnym Rzeszowie dla dzieci, Andrzej Potocki, wydawnictwo Libra;
  – wielorazowa duża torba z grubej tkaniny z napisem Rzeszów;
  – worek szkolny z kieszenią zewnętrzną w kolorze pomarańczowym Rzeszów-stolica innowacji;
  – uchwyt na telefon w kolorze pomarańczowym.
 • nagroda za zajęcie drugiego miejsca:
  – zestaw astronomiczny „Wielkim Wozem po niebie. Rodzinne obserwatorium nieba” z obrotową mapą nieba.
  – puzzle „Link” z logotypem „Podkarpackie” – układanka konstrukcyjna dla osób w każdym wieku;
  – torba rowerowa „Podkarpackie”, mocowana do ramy roweru, z kieszenią na drobiazgi oraz wrażliwą na dotyk kieszenią na smartfona;
  – komin na szyję, bandana „Podkarpackie”.
 • nagroda za zajęcie miejsca trzeciego:
  – Rodzinna gra planszowa „Miasto skarbów – odkrywanie tajemnic pewnego miasta”;
  – Zestaw 3 książek z serii „Lot z przeszłości”;
  – Gra memory „Rzeszowskie spacery”, ćwicząca pamięć i koncentrację osób w każdym wieku;
  – Podkarpacka księga łamigłówek.

2. Nagroda zostanie przyznana przez Organizatora 3 uczestnikom (zwanym dalej Laureatami) Konkursu, którzy w sposób najbardziej kreatywny, według oceny Komisji Konkursowej, wykonają zadanie konkursowe. Każdy z uczestników może otrzymać tylko jedną nagrodę.
3. Informację o wygranej Laureaci otrzymają w formie odpowiedzi do nadesłanego komentarza lub lista Laureatów zostanie opublikowana zbiorczo w komentarzu Organizatora pod postem konkursowym.
4. Laureaci konkursu zobowiązani są do odbioru nagrody w terminie do 30 października 2020 r. osobiście w biurze stowarzyszenia PSAR lub przez kuriera po uprzednim umówieniu terminu odbioru. Organizator nie ponosi kosztów wysyłki nagród.
5. W przypadku braku zgłoszenia Laureata we wskazanym terminie, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§4
Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).
4. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją jego treści.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie „Kultura w sieci, dla dzieci od dzieci” oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin, z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim (39-120) przy ul. 3 Maja 9, NIP: 5170371732;
b) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@gdziecko.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe w postaci Imienia, nazwiska, numeru telefonu lub/i adresu e-mail oraz adresie korespondencyjnym przetwarzane będą na podstawie:

 •  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu umożliwienia udziału w konkursie (imię i nazwisko),
 •  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora – w tym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa w tym Narodowe Centrum Kultury.
e) Pani/Pana dane osobowe zebrane w celu umożliwienia udziału w konkursie, przetwarzane będą do dnia 31 grudnia 2020 r.,  a następnie zostaną usunięte.
f) ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, z wyjątkiem tych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit i) RODO lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
h) podanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością odbioru nagrody w konkursie.


Wyniki konkursu.

Postanowiliśmy nagrodzić wszystkie prace, przydzielając dodatkowo nagrody niespodzianki.

Nagrody niespodzianki:

GRATULUJEMY.

A oto inspiracje z komentarzy konkursowych:
 • Śniadaniówka mojej córki musi być urozmaicona 🙂 oprócz węglowodanów nie może zabraknąć magnezu i witamin ☺️W obecnym sezonie jesiennym w pojemniku na drugie śniadanie często znajduje się . : kanapka z chleba pełnoziarnistego z ogórkiem i kawałkami papryki, paluszki serowe ,banan, jabłko i obowiązkowo orzechy włoskie które uwielbiamy😁
 • Mamo, mamo zrób 🍣 sushi. I oto są – sajgonki – prawie jak sushi, ( ryż, łosoś wędzony, świeży ogórek, ugotowana marchewka, serek śmietankowy, świeże ogórki, ptysie z ziarnami i orzechy nerkowca. Jak mówi mój syn „”lunch box” idealny.
 • Dla moich dzieci,obok kanapki i wody, najważniejsze jest jabłko i w sezonie jesiennym miechunki
 • Kanapka pełnoziarnista z pastą z jajkiem, tuńczykiem i kiszonym ogórkiem +pomidorki+ gruszka a na słodko domowy chlebek bananowy z orzechami i obowiązkowo woda

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Skip to content