Podstawowe typy zaburzeń integracji sensorycznej
Podstawowe typy zaburzeń integracji sensorycznej

Podstawowe typy zaburzeń integracji sensorycznej

W jednym z poprzednich artykułów znalazły się przeciwstawne opisy zaburzeń integracji sensorycznej. Z jednej strony mamy dziecko które nie lubi się myć i obcinać paznokci, źle reaguje na głośne miejsca, unika placów zabaw i kontaktu z rówieśnikami. Z drugiej strony stoi maluch, który poszukuje intensywnych bodźców, nie usiedzi w miejscu, uderza rękami o różne powierzchnie, wpatruje się w słońce, wydaje z siebie dużą ilość dźwięków itd. Jak to możliwe, że to samo zaburzenie ma zupełnie odmienne objawy?

To dlatego, że istnieje kilku typów zaburzeń integracji sensorycznej. Różnorodność symptomów pozwala terapeutom dokładniej ocenić stan dziecka i postawić precyzyjną diagnozę.

Zaburzenia SI dzielą się na zaburzenia modulacji sensorycznej (związane z nieprawidłowym reagowaniem na bodźce), zaburzenia ruchowe na bazie sensorycznej (nieprawidłowe poruszanie się spowodowane niewłaściwym odbiorem bodźców) oraz zaburzenia różnicowania sensorycznego (trudności ze wskazaniem, czy dwa bodźce są takie same, czy różne). Mogą się one dzielić na dalsze podtypy. W kolejnych artykułach z tego cyklu znajdziesz bardziej szczegółowy opis poszczególnych typów zaburzeń SI.

Tabela - typy zaburzeń SI
Podstawowe typy zaburzeń SI

About The Author

Fizjoterapeutka i pedagog, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku „Fizjoterapia i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza”. Ukończyła wiele szkoleń i kursów podyplomowych z zakresu fizjoterapii: Integracja Sensoryczna, Fizjoterapia dziecka ryzyka, Metoda Ruchu Rozwijającego wg. W. Sherbone, Metoda Dobrego Startu i inne. Swoje zainteresowania zawodowe skupia przede wszystkim na ocenie i terapii zaburzeń procesów przetwarzania sensorycznego oraz wczesnej diagnozie rozwoju ruchowego i terapii neurofizjologicznej niemowląt, dzieci i młodzieży.

Related posts

Leave a Reply

Skip to content