Podsumowaliśmy projekt „Polsko-ukraińskie siostrzeństwo”
Podsumowaliśmy projekt „Polsko-ukraińskie siostrzeństwo”

Podsumowaliśmy projekt „Polsko-ukraińskie siostrzeństwo”

Psar.pl » Projekty » Sisterhood » Podsumowaliśmy projekt „Polsko-ukraińskie siostrzeństwo”

Podsumowaliśmy projekt „Polsko-ukraińskie siostrzeństwo”

W Rzeszowie podsumowano projekt „Polsko-Ukraińskie Siostrzeństwo”, którego inicjatorem jest Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin. Podczas warsztatów i spotkań edukacyjnych nastolatki z obu państw uczyły się wzajemnego zrozumienia, wyrażania poglądów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. To już kolejna taka inicjatywa, która uczy dialogu i piętnuje uprzedzenia.

W ramach projektu, Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin wraz z partnerem Norsensus Mediaforum zrealizowało liczne warsztaty i spotkania edukacyjne dla dziewczyn w wieku od 15 do 18 lat z Polski i Ukrainy oraz osób zawodowo pracujących z młodzieżą. Podczas tych spotkań stworzona została przestrzeń do interaktywnych działań, wiedzy i refleksji nad wykluczeniem w codziennym życiu, a także tematów związanych z przemocą ze względu na płeć i pochodzenie.

Oprócz warsztatów i spotkań edukacyjnych, uczestniczki miały okazję wyjechać na kilkudniowy obóz szkoleniowy z wykwalifikowaną kadrą trenerów antydyskryminacyjnych. Owocem tych spotkań są kampanie społeczne, a ich celem jest zachęcenie opinii publicznej do dialogu na temat praw kobiet. 7 lutego 2024 roku, w przestrzeni Urban Lab w Rzeszowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, na którym jego uczestniczki opowiedziały o tym, co te spotkania wniosły w ich życie.

Partner projektu: Norsensus Mediaforum

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Skip to content