Spotkanie podsumowujące projekt „Dziewczyny budują”
Spotkanie podsumowujące projekt „Dziewczyny budują”

Spotkanie podsumowujące projekt „Dziewczyny budują”

Projekt „Dziewczyny budują” był zrealizowany wspólnie z norweskim partnerem Norsensus Mediaforum. Wzięło w nim udział 24 nastolatki w wieku od 12 do 16 roku życia oraz 16 edukatorek czyli osób zawodowo pracujących z młodzieżą.
W ramach projektu dziewczyny wyjechały na obóz edukacyjny, gdzie oprócz wielu atrakcji wzięły udział w warsztatach i szkoleniach, a na zakończenie przygotowały kampanie społeczne.

Dla edukatorek przygotowano warsztaty, dzięki którym nabyły wiedzę i umiejętności jak wspierać młodych ludzi w przezwyciężaniu trudów i sytuacji stresujących z jakimi mierzą się w środowisku szkolnym, rodzinnym itd. Podsumowaniem projektu było przygotowanie inicjatyw społecznych.

W dniu 1 marca 2023 w Urban Lab Rzeszów odbyło się spotkanie podsumowujące projekt. Wśród zaproszonych osób nie zabrakło przedstawicieli mediów, gości specjalnych, a przede wszystkim samych uczestniczek. Konferencję rozpoczął współzałożyciel Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin, trener Jan Marković, który opowiedział o projekcie i wyraził nadzieję, że dziewczyny, które wzięły w nim udział potwierdzą, że było warto, życzył im również aby w życiu mogły być kim chcą i nikt nie stawiał im żadnych przeszkód na drodze do celu.

Następnie za pośrednictwem Internetu głos zabrał przedstawiciel Norsensus Mediaforum i trener w projekcie Vedat Senvicer Podziękował on uczestniczkom za ich prace i zaangażowanie w przygotowanie kampanii i inicjatyw społecznych.
Po wyświetleniu trzech kampanii społecznych „Rozmowa=życie”„Młody Głos Ma Moc” oraz „Słowa Mają Moc”  oddano głos współautorką tych kampanii, które opowiedziały o ich powstaniu  i jaki jest ich cel.

W dalszej części spotkania głos zabrały edukatorki, które przygotowały inicjatywy społeczne i krótko opowiedziały o warsztatach i zajęciach edukacyjnych oraz celach tych inicjatyw.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem certyfikatów przez gości specjalnych, którymi były Alena Myrda, była naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Anna Sabat dziennikarka telewizyjna. Opowiedziały one o swoich doświadczeniach związanych z dyskryminacją, pogratulowały uczestniczkom wzięcia udziału w projekcie, jak również skierowały budujące słowa wsparcia do nich.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Skip to content