Konkurs „Ozdoba z wykorzystaniem słoika”
Konkurs „Ozdoba z wykorzystaniem słoika”

Konkurs „Ozdoba z wykorzystaniem słoika”

Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin zaprasza do udziału w ośmiu konkursach przygotowanych w ramach projektu Kultura w sieci, dla dzieci od dzieci. Projekt trwa od 31 sierpnia do 26 października 2020 roku i dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

Konkursy skierowane są do dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia i organizowane są na profilu facebookowym Gdziecko.pl.


VII konkurs dla dzieci „Ozdoba z wykorzystaniem słoika”


Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na upcykling oraz pobudzenie kreatywności u dzieci i zachęcenie do ponownego, twórczego wykorzystywania zużytych materiałów i surowców.

ZADANIE KONKURSOWE polega na stworzeniu ozdoby z użyciem słoika, której zdjęcie należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym.

UCZESTNIK: dziecko w wieku od 7 do 15 lat, które własnoręcznie wykona pracę zgodną z tematem konkursu. Zgłoszenia dokonuje osoba fizyczna, rodzic lub prawny opiekun, który:

 • posiada swój profil osobisty na portalu Facebook.com;
 • polubił Fanpage Gdziecko.pl;
 • akceptuje regulamin niniejszego konkursu (dostępny poniżej).

ZGŁOSZENIA przyjmowane są w formie komentarzy na profilu facebookowym Gdziecko.pl, pod adresem: www.facebook.com/gdziecko. W komentarzu należy umieścić wyraźne zdjęcie stworzonej pracy wraz z imieniem i wiekiem dziecka.

TERMINY KONKURSU: zgłoszenia przyjmowane są od 12 października do 18 października 2020 r. do godziny 23:59, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 października 2020 r. o godzinie 16:00.

NAGRODAMI w konkursie są trzy duże zestawy prezentowe, których zawartość szczegółowo wymieniona jest w regulaminie konkursu, dostępnym poniżej.

WYBORU NAGRODZONYCH PRAC dokona komisja, składająca się z pracowników podkarpackich instytucji kultury (Partnerów projektu). Komisja oceniać będzie kreatywność i oryginalność wiersza.

OGŁOSZENIE LISTY ZWYCIĘZCÓW nastąpi w dniu 19 października 2020 r. o godzinie 16.00 na profilu facebookowym Gdziecko.pl, pod adresem: www.facebook.com/gdziecko.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 • Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest poniżej;
 • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod regulaminem;
 • Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Regulamin VII konkursu Kultura w sieci, dla dzieci od dzieci
pod tytułem „Ozdoba z wykorzystaniem słoika”

§1
Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin, z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim przy ul. 3 Maja 9, NIP: 5170371732, zwane dalej „Organizatorem”.
2. Organizator jest administratorem fanpage’a Gdziecko.pl na portalu facebook.com, na którym opublikowano post konkursowy.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator, Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Rzeszów-stolica innowacji.
4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony, ani administrowany przez firmę Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
5. Konkurs jest elementem Programu „Kultura w sieci, dla dzieci od dzieci”, dofinansowanego ze środków Narodowe go Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

§2
Słownik pojęć

1. Post konkursowy – post, w którym znajduje się pytanie konkursowe, przypięty na czas trwania konkursu na górze Fanpage’a.
2. Fanpage – strona Gdziecko.pl na portalu Facebook, link: https://www.facebook.com/gdziecko.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada swój profil osobisty na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage Gdziecko.pl. Profile fikcyjne będą automatycznie pomijane podczas rozstrzygnięcia konkursu.
4. Partnerzy projektu – Województwo Podkarpackie, Rzeszów – stolica innowacji, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Dobranocek W Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Urząd Miasta Jarosławia, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno.

§3
Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpocznie się 12 października (w momencie opublikowania posta konkursowego) i będzie trwać do 18 października 2020 r. do godziny 23:59, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 października 2020 r. o godzinie 16:00.
3. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na upcykling oraz pobudzenie kreatywności u dzieci i zachęcenie do ponownego, twórczego wykorzystywania zużytych materiałów i surowców.
4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

§ 4
Przebieg Konkursu

1. Konkurs odbędzie się na profilu portalu Gdziecko.pl na Facebooku: https://www.facebook.com/gdziecko.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu posiadać będą konto osobiste na Facebooku.
3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w komentarzach do postu konkursowego opublikowanego przez Organizatora na osi czasu profilu Gdzecko.pl – https://www.facebook.com/gdziecko./.
4. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu ozdoby z użyciem słoika, której zdjęcie należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym.
5. Kryterium oceny zadania konkursowego: kreatywność i oryginalność komentarzy i fotografii.
6. Konkurs jest moderowany. Wszystkie komentarze, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez organizatora i których treść nie będzie związana z tematem konkursu, zostaną usunięte przez moderatorów.

§ 5
Nagrody i ich przekazanie

1. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody za każde z miejsc:

 • nagroda za zajęcie pierwszego miejsca:
  – Monopoly – Edycja Rzeszów gra planszowa [oficjalny produkt HASBRO Gaming];
  – Opowieści o dawnym Rzeszowie dla dzieci, Andrzej Potocki, wydawnictwo Libra;
  – wielorazowa duża torba z grubej tkaniny z napisem Rzeszów;
  – worek szkolny z kieszenią zewnętrzną w kolorze pomarańczowym Rzeszów-stolica innowacji;
  – uchwyt na telefon w kolorze pomarańczowym.
 • nagroda za zajęcie drugiego miejsca:
  – zestaw astronomiczny „Wielkim Wozem po niebie. Rodzinne obserwatorium nieba” z obrotową mapą nieba.
  – puzzle „Link” z logotypem „Podkarpackie” – układanka konstrukcyjna dla osób w każdym wieku;
  – torba rowerowa „Podkarpackie”, mocowana do ramy roweru, z kieszenią na drobiazgi oraz wrażliwą na dotyk kieszenią na smartfona;
  – komin na szyję, bandana „Podkarpackie”.
 • nagroda za zajęcie miejsca trzeciego:
  – Rodzinna gra planszowa „Miasto skarbów – odkrywanie tajemnic pewnego miasta”;
  – Zestaw 3 książek z serii „Lot z przeszłości”;
  – Gra memory „Rzeszowskie spacery”, ćwicząca pamięć i koncentrację osób w każdym wieku;
  – Podkarpacka księga łamigłówek.

2. Nagroda zostanie przyznana przez Organizatora 3 uczestnikom (zwanym dalej Laureatami) Konkursu, którzy w sposób najbardziej kreatywny, według oceny Komisji Konkursowej, wykonają zadanie konkursowe. Każdy z uczestników może otrzymać tylko jedną nagrodę.
3. Informację o wygranej Laureaci otrzymają w formie odpowiedzi do nadesłanego komentarza lub lista Laureatów zostanie opublikowana zbiorczo w komentarzu Organizatora pod postem konkursowym.
4. Laureaci konkursu zobowiązani są do odbioru nagrody w terminie do 30 października 2020 r. osobiście w biurze stowarzyszenia PSAR lub przez kuriera po uprzednim umówieniu terminu odbioru. Organizator nie ponosi kosztów wysyłki nagród.
5. W przypadku braku zgłoszenia Laureata we wskazanym terminie, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§4
Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
3. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją jego treści.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie „Kultura w sieci, dla dzieci od dzieci” oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin, z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim (39-120) przy ul. 3 Maja 9, NIP: 5170371732;
b) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@gdziecko.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe w postaci Imienia, nazwiska, numeru telefonu lub/i adresu e-mail oraz adresie korespondencyjnym przetwarzane będą na podstawie:

 •  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu umożliwienia udziału w konkursie (imię i nazwisko),
 •  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora – w tym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa w tym Narodowe Centrum Kultury.
e) Pani/Pana dane osobowe zebrane w celu umożliwienia udziału w konkursie, przetwarzane będą do dnia 31 grudnia 2020 r.,  a następnie zostaną usunięte.
f) ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, z wyjątkiem tych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit i) RODO lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
h) podanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością odbioru nagrody w konkursie.

Wyniki konkursu:

1. miejsce: Aleksandra Toboła, 7 lat,

2. miejsce; Emilia Jurczak, 8 lat

3. miejsce ex aequo:

Natalka lat 8 i Gosia 7 lat

Dziękujemy wszystkim za udział w zabawie i serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Skip to content